ITA Summer Circuit
Blacksburg, Va.
July 6-8, 2014

Singles
Men's: Top Half | Bottom Half | Finals
Consolations | Consolations Finals
Women's: Top Half | Bottom Half | Finals
Consolations | Consolations Finals
All singles matches start at 9 a.m. on Monday.
Doubles
Men's: Bracket | Finals
Women's: Bracket | Finals(1) Paige Cline 
Bye 
Catherine Bryant (NCSU)
Bye 
Christine Bralich 
Bye 
Sydney Rider (UW)
Bye 
(1) Paige Cline 
bye 
Sun., 10:00 am
Catherine Bryant (NCSU)
bye 
Christine Bralich 
bye 
Sun., 10:00 am
Sydney Rider (UW)
bye 
(1) Paige Cline 
6-0, 6-1 
Sun., 1:30 pm
Sydney Rider (UW)
6-0, 6-0 
(1) Paige Cline 
6-0, 6-3
(8) Raluca Mita (VT)
Bye 
Sara McBride (PC)
Bye 
Savannah Taranto 
Bye 
Katherine Castro (PITT)
Bye 
(8) Raluca Mita (VT)
bye 
Sun., 10:00 am
Sara McBride (PC)
bye 
Savannah Taranto 
bye 
Sun., 10:00 am
Katherine Castro (PITT)
bye 
(8) Raluca Mita (VT)
6-1, 6-1 
Sun., 1:30 pm
Savannah Taranto 
DEF (NS) 
(8) Raluca Mita (VT)
6-2, 6-1

Women's Singles Top Half

(4) Gabriela Rosales (UofR)
Bye 
Emily Pence 
Bye 
Thai Thompson  (UNC-W)
Bye 
Anna Smith 
Bye 
(4) Gabriela Rosales (UofR)
bye 
Sun., 10:30 am
Emily Pence 
bye 
Thai Thompson  (UNC-W)
bye 
Sun., 10:30 am
Anna Smith 
bye 
(4) Gabriela Rosales (UofR)
6-4, 6-0 
Sun., 2:00 pm
Anna Smith 
6-1, 6-0 
(4) Gabriela Rosales (UofR)
6-2, 6-3
(5) Victoria Olivarez (UT)
Bye 
Tyler Blalock 
Bye 
Mia Gancayo (WC)
Bye 
Sloan Barton (VT)
Sun., 9:30 am
Abigail Scheper 
(5) Victoria Olivarez (UT)
bye 
Sun., 10:30 am
Tyler Blalock 
bye 
Mia Gancayo (WC)
bye 
Sun., 12:30 pm
Sloan Barton (VT)
6-1, 7-5 
(5) Victoria Olivarez (UT)
6-2, 6-4 
Sun., 2:00 pm
Mia Gancayo (WC)
6-3, 6-0 
(5) Victoria Olivarez (UT)
6-4, 6-1
© 2013, hokiesports.com