ITA Summer Circuit
Blacksburg, Va.
July 6-8, 2014

Singles
Men's: Top Half | Bottom Half | Finals
Consolations | Consolations Finals
Women's: Top Half | Bottom Half | Finals
Consolations | Consolations Finals
All singles matches start at 9 a.m. on Monday.
Doubles
Men's: Bracket | Finals
Women's: Bracket | FinalsPaige Cline/Stephanie Smith 
Bye 
Bye 
Bye 
Katherine Butler/Sloan Barton 
Bye 
Emily Henderson/Tyler Blalock 
Bye 
Paige Cline/Stephanie Smith 
bye 
 
 
Katherine Butler/Sloan Barton 
bye 
Emily Henderson/Tyler Blalock 
bye 
Paige Cline/Stephanie Smith 
bye 
Emily Henderson/Tyler Blalock 
8-5 
Paige Cline/Stephanie Smith 
8-1
Hannah Templeton/Sara McBride 
Bye 
Frances Peyton/Laura Ramthun 
Bye 
Emily Pence/Alissa Rosen 
Bye 
Alexandra Drye/Abigail Scheper 
Bye 
Hannah Templeton/Sara McBride 
bye 
Frances Peyton/Laura Ramthun 
bye 
Emily Pence/Alissa Rosen 
bye 
Alexandra Drye/Abigail Scheper 
bye 
Hannah Templeton/Sara McBride 
8-7 (2) 
Emily Pence/Alissa Rosen 
8-0 
Emily Pence/Alissa Rosen 
8-5

Women's Doubles

Raluca Mita/Anna Smith 
Bye 
Bye 
Bye 
Christine Bralich/Alyssa Mayo 
Bye 
Mia Gancayco/Dylan Owens 
Bye 
Raluca Mita/Anna Smith 
bye 
Bye 
bye 
Christine Bralich/Alyssa Mayo 
bye 
Mia Gancayco/Dylan Owens 
bye 
Raluca Mita/Anna Smith 
bye 
Mia Gancayco/Dylan Owens 
8- 
Raluca Mita/Anna Smith 
8-4
Sydney Rider/Victoria Olivarez 
Bye 
Savannah Taranto/Victoria Dixon 
Bye 
Bye 
Bye 
Bye 
Ansley Speaks/Olivia Lucas 
Sydney Rider/Victoria Olivarez 
bye 
Savannah Taranto/Victoria Dixon 
bye 
Bye 
bye 
Ansley Speaks/Olivia Lucas 
bye 
Sydney Rider/Victoria Olivarez 
8-0 
Ansley Speaks/Olivia Lucas 
bye 
Ansley Speaks/Olivia Lucas 
w/d inj
© 2013, hokiesports.com