#1 Jimmy Sheptock (UMD)
BYE 
#5 Alex Utley (UNC)
#4 Vinny Waldhauser (UVA)
#3 Chris Moon (VT)
#6 Randy Roden (DUKE)
BYE 
#2 Quinton Godley (NC ST)
#1 Jimmy Sheptock (UMD)
BYE 
#4 Vinny Waldhauser (UVA)
D; 7-1 
#3 Chris Moon (VT)
D; 11-8 
#2 Quinton Godley (NC ST)
BYE 
#1 Jimmy Sheptock (UMD)
D; 8-2 
#3 Chris Moon (VT)
D; 3-1 
#1 Jimmy Sheptock (UMD)
ChampionM; 10-2

174 lbs. Weight Class

BYE 
#5 Alex Utley (UNC)
#6 Randy Roden (DUKE)
BYE 
#5 Alex Utley (UNC)
Loser of 13 
#2 Quinton Godley (NC ST)
 
#6 Randy Roden (DUKE)
Loser of 14 
#4 Vinny Waldhauser (UVA)
 
#2 Quinton Godley (NC ST)
D; 6-2 
#4 Vinny Waldhauser (UVA)
M; 9-1 
 
Third-Place